درباره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات در راستای تعمیم و گسترش مرزهاي دانش فني و تبادل نظر علمي و اشتراک آخرین دستاوردهای علمی- تحقیقاتی، پژوهشی و صنعتی توسط پژوهشکده فرهنگ و فناوری در روز دوشنبه مورخ 1 خرداد ماه 1396 در شهر دبی برگزار می گردد.

استفاده از فناوری در دنیای امروز ضامن بقا و تداوم فعالیت های یک سازمان بوده و به صورت ویژه می تواند در توسعه و افزایش منافع حاصله درکلیه مراحل تاثیر به سزایی بگذارد. این رویداد با توجه به اهداف کلان و سند چشم انداز توسعه در حوزه فناوری، با هدف شناخت و ارزیابی دستاوردها و پیشرفت های فناوری، ارائه توانمندي‌هاي موجود و نیز بررسی چالش های فراروی توسعه بهره گیری از این فناوری ها برگزار می گردد.

دبیرخانه کنفرانس درصدد است با برگزاري سخنراني هاي كليدي، نشست هاي علمي- تخصصي تلاش نمايد آخرين دستاوردهاي علمی در زمينه هاي مختلف مهندسی و فناوری اطلاعات را مطرح نماید.

از كليه پژوهشگران، مهندسان و متخصصان دانشگاه ها، مؤسسات تحقيقاتي و صنايع در رشته هاي مرتبط با محورهای کنفرانس دعوت مي شود تا با ارسال مقالات علمی خود  به غنای علمی این رویداد بین المللی بیفزایند.

اخبار

حامیان